JUP

Как да пазарувам по цени на Едро

Платформата JUP.BG позволява на търговци В2В и крайни клиенти В2С, да пазаруват по Цени на Едро.

Единственото условие, за да се финализира поръчка по Цени на Едро, е тотала й да бъде над 200 лв по тези цени.

Натискайки бутона „Искам да пазарувам по цени на едро“ се вижда и цената на едро на артикулите.

Не всички артикули се предлагат по цена на едро, но за голямата част или за над 90% има такава възможност.

Няма ограничение нито за броя артикули в поръчката, нито за тяхната стойност.

Артикулите, които не се предлагат по Цена на Едро, също могат да участват в микса от продукти, като те се включват в общия тотал с текущата си промоционална цена.    

При връщане на артикул(и) от поръчка по цени на едро, се възстановява цената платена за артикула.
При връщане на артикул(и) от поръчката по цени на едро, с което сумата на поръчката пада под 200 лв, останалите арт се преизчисляват по стандарните цени на сайта към момента на поръчката. Разликата в сумата се приспада от стойността на върнатия артикул(и). При замяна с артикул на същата или по голяма стойност, цените за пазаруване по цени на едро се запазват.